Årets Blad

Årets blad ges ut varje år! Du kan som stödmedlem  stödja oss konstnärer att fortsätta arbeta i vår verkstad. För ditt medlemskap får du förmånligt köpa ett original grafiskt blad ur en speciell, numrerad utgåva. Du får även 10% rabatt på våra grafiska blad som säljs på verkstaden. Du är även varmt välkommen att delta på våra vernissager. Du bjuds även in till Gyldnyckel utdelning och mingel i Oktober varje år.

Välkommen som stödmedlem!

Tidigare konstnärer som tryckt Årets blad:

1963 May Österberg 
1964 Juho Suni

1965 Folke Pettersson
1966 Maija Ponsi-Pettinen
1967 Ester Zetterberg
1968 Ejva Damm
1969 Jarl Wickman
1970 Lars Haag
1971 Ecke Zander
1972 Hans Lindgren
1973 Henk Brass
1974 Marianne Eriksson
1975 Björn Forsman
1976 Mona Söderberg
1977 Karl-Gustav Holmqvist
1978 Rune Törnemo
1979 Stina Carlbom
1980 Bertil Bertell
1981 Inga Andersson
1982 Peter Kautzky
1983 Bengt Eklund
1984 Ulla Helènius-Reit
1985 Tord Larsson
1986 H E Persson

1987 Jordi Bota
1988 Maria Björklund
1989 Kalle Holmqvist 

1990 Johan Thunberg
1991 Jan Annerborn
1992 Jens Salander
1993 Hjördis Johansson Becker
1994 Christer Lindé
1995 Margareta Holmberg
1996 Anna-Lena Hellstadius Nord
1997 Helena Carlsson
1998 Bo Simeon Eriksson
1999 Johan Bergkvist
2000 
Pia Elfström
2001 Rolf Björklund
2002 Olle Åberg
2003 Birger Forsberg
2004 Nancy Heino-Nordin
2005 Erik Fredelius
2006 Anna-Carin Stenman
2007 Iris Santén
2008 Margareta Danhard
2009 Linnea Larsson-Lesse

2010 Lena Wennberg
2011 Annette Segerberg
2012 Pamela Törn Skoglund
2013 Silvia Moscoso
2014 Jini Hedblom
2015 Bessie Dammert-Wilke
2016 Anna.Carin Landelius

2017 Bodil Lennartsson
2018 Christina Wannberg
2019 … presenteras i oktober