Stöd Gävle Konstgrafiker

Stöd konsten! Samtidigt som du tar del av den. Du är välkommen att stödja oss. Antingen genom ett Stödmedlemskap eller genom en donation.

Vi ser ett ökat intresse för grafik. I verkstaden, har vi konstnärer, möjlighet att utvecklas. För ditt medlemskap á 600kr/ år, erhåller du ett grafiskt blad, ur en numrerad utgåva.

Betala till Plusgiro nr: 57 31 28-6. Skriv namn, adress, mail och årets blad. Maila oss gärna uppgifterna. Du kan hämta bladet i vår verkstad på Tredje Tvärgatan eller så postar vi det till dig. Du kan även köpa äldre årsblad av oss, nedan hittar du bilder på samtliga:

1963 May Österberg 
1964 Juho Suni
1965 Folke Pettersson
1966 Maija Ponsi-Pettinen
1967 Ester Zetterberg
1968 Ejva Damm
1969 Jarl Wickman
1970 Lars Haag
1971 Ecke Zander
1972 Hans Lindgren
1973 Henk Brass
1974 Marianne Eriksson
1975 Björn Forsman
1976 Mona Söderberg
1977 Karl-Gustav Holmqvist
1978 Rune Törnemo
1979 Stina Carlbom
1980 Bertil Bertell
1981 Inga Andersson
1982 Peter Kautzky
1983 Bengt Eklund
1984 Ulla Helènius-Reit
1985 Tord Larsson
1986 H E Persson
1987 Jordi Bota
1988 Maria Björklund
1989 Kalle Holmqvist
1990 Johan Thunberg
1991 Jan Annerborn
1992 Jens Salander

1993 Hjördis J-Becker

1994 Christer Lindé
1995 Margareta Holmberg
1996 A-L Hellstadius Nord
1997 Helena Carlsson
1998 Bo Simeon Eriksson
1999 Johan Bergkvist
2000 
Pia Elfström
2001 Rolf Björklund
2002 Olle Åberg
2003 Birger Forsberg
2004 Nancy Heino-Nordin
2005 Erik Fredelius
2006 Anna-Carin Stenman
2007 Iris Santén
2008 Margareta Danhard
2009 Linnea Larsson
-Holm
2010 Lena Wennberg
2011 Annette Segerberg
2012 Pamela Nilsdotter
2013 Silvia Moscoso
2014 Jini Hedblom
2015 Bessie Dammert-Wilke
2016 Anna.Carin Landelius 
2017 Bodil Lennartsson
2018 Christina Wannberg
2019 Aino Calmeyer
2020 Malin Wikström