Kontakt

Ordförande:
V. Ordförande: xxx
Sekreterare: Linnea Larsson Holm
Kassör: Jordi Bota – 070 717 20 55
Ledamot: Anna Lindmark
Suppleant: Lena Wennberg
Suppleant: Ulla Helenius-Reit
Suppleant: Hjördis Johansson Becker

Gävle Konstgrafiker, Tredje Tvärgatan 3, 802 84 Gävle

Ritning över GKG´s galler >>>
P.G. 57 31 28-6
gkg@gavlekonstgrafiker.com

GKG´s FB sida