Historik

Vår historia

Gävle Konstgrafiker bildades 1960. Lokal erbjöds av Gävle kommun i Folkets hus, Västra Islandsgatan 8.

I januari 1961 höll grafikern Birger Forsberg kurs om grafiska tekniker samt om press och syrors användning.

De som deltog i kursen och bildade föreningen var:
Hugo Wickman, Juho Suni, Olle Lundgren, Folke Pettersson, Karl-Gustav Holmqvist, Maija Ponsi-Pettinen, Åke Holst Ester Zetterberg, Berit Ternell, Hans Lundqvist, Sven-Olow Olsson, May Östberg, Bengt Eklund, Nils Söderberg, Ejva Damm, Jarl Wickman, Ecke Zander, Lars Givell, Jon Öhman, Nils-Göran Hökby och T F Löfstedt.

För att säkra ekonomin bildades en stödförening/ stödmedlem maximerad till 100 personer, vilka var och en erbjöds ett s k årets blad till förmånligt pris. Innan den verksamheten kunde komma igång gick ett par bekymmersamma år, som klarades genom att erbjuda olika företag/
konstföreningar ett grafiska tryck.

Första utställningen hölls på Gävle museum, då nitton grafiker deltog med 139 blad. En välvillig press talade om ”en mycket glädjande tilldragelse i vår stad”.

Till vernissagen inbjöds de stödjande medlemmarna och konstföreningarna.

Kulturredaktören Nils-Göran Hökby, kåsören och tecknaren Staffan Lindén och redaktören/ lutsångaren Jacob Branting medverkade.

© Gävle Konstgrafiker 2020