Historik

GKG är i första hand en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer, där man kan göra olika konstgrafiska tryck, och emaljverk, då vi även har en emaljverkstad. Man blir medlem i kollektivverkstaden genom att göra en ansökan med arbetsprover. Det som är viktigt för att bli antagen, är att man kan visa att man behärskar utrustningen i verkstaden. Om man inte gör det, kan man gå kvällskurser i verkstaden för att lära sig.

GKG har en utåtriktad verksamhet, med ett eget galleri i verkstaden där vi gör medlemsutställningar och även visar andra konstgrafiker. Ibland ställer vi själva ut i konsthallar eller gallerier runt om i landet. GKG ritning galleriet >>>

Stödmedlemskap
Som stödmedlem får du ett originalgrafiskt blad ur en speciellt, numrerad utgåva, du får 10% rabatt på våra grafiska blad som visas på verkstaden, du bjuds också in till olika arrangemang och utställningar. Kontakta oss för mer information. Välkommen som stödmedlem!

Vår historia
Gävle Konstgrafiker bildades 1960. Lokal erbjöds av kommunen i Gävles äldsta folkets hus, Västra Islandsgatan 8. I januari 1961 höll grafikern Birger Forsberg kurs om grafiska tekniker samt om press och syrors användning.

De som deltog i kursen och bildade föreningen var:
Hugo Wickman, Juho Suni, Olle Lundgren, Folke Pettersson, Karl-Gustav Holmqvist, Maija Ponsi-Pettinen, Åke Holst Ester Zetterberg, Berit Ternell, Hans Lundqvist, Sven-Olow Olsson, May Östberg, Bengt Eklund, Nils Söderberg, Ejva Damm, Jarl Wickman, Ecke Zander, Lars Givell, Jon Öhman, Nils-Göran Hökby och T F Löfstedt.

För att säkra ekonomin bildades en stödförening maximerad till 100 personer, vilka var och en erbjöds ett s k årets blad till förmånligt pris. Innan den verksamheten kunde komma igång gick ett par bekymmersamma år, som klarades genom att erbjuda olika företags
konstföreningar grafiska tryck.

Första utställningen hölls på Gävle museum, då nitton grafiker deltog med 139 blad. En välvillig press talade om ”en mycket glädjande tilldragelse i vår stad”. Till vernissagen inbjöds de stödjande och konstföreningarna. Kulturredaktören Nils-Göran Hökby, kåsören och tecknaren Staffan Lindén och redaktören/lutsångaren Jacob Branting medverkade.

© Gävle Konstgrafiker 2017