Grafikkurs startar i september 2021!

Jordi Bota är kursledare för kurs i grafik med start 15 september kl. 18.30-20.30

Anmälan till jordibota1@gmail.com