Öppet 10 och 11 september 12-15

DIY ART, grafik i sin enklaste form
5 internationella konstnärer visar tillsammans med konstnärer från GKG sina verk
Vi håller öppet utställningen från Å-draget även helgen 10-11 september