Mårten Tollin

Född -78 i Bollnäs
Konstskolan i Gävle 97/98
BA (hons) Fine Art: Painting, Northbrook college UK, 1998-2001
MA Fine art: University of the creative arts UK, examen 2019.

Mail: martentollin@hotmail.com

“Art arose from the rituals and practices of everyday life.” (Krause)
Därmed har konst, i form av en personlig vision och som dokumentation av det dagliga livet, bli ett tillskott till en omfattande kulturell produktion lång bortom endast den enstaka individer. Från en global massa av konstnärlig forskning som informerats av det dagliga livet kan upptäckter göras och slutsatser dras om vad vi har gemensamt. Slutsatser kan också dras om “…what can and must change and be transformed in people’s lives.” (Lefebvre)

dav
dav
dav
dav