Konstnärer

Bota Jordi
Bergvall Elisabeth
Calmeyer Aino
Dammert Wilcke Bessie
Danhard Margareta
Elfström Pia
Eliasson Torun
Fredelius Erik
Hedblom Jini
Helénius Reit Ulla
Johansson Becker Hjördis
Kautzky Peter
Larsson Holm Linnea
Lennartsson Bodil
Lindmark Anna
Löfgren Kristina
Moscoso Silvia
Stenman Anna-Carin
Sundell Björn
Tollin Mårten
Thyr Anders
Wannberg Christina
Wennberg Lena
Westin Nicklas 
Wikfeldt Anna
Wikström Malin

GKG är en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer. Konstnärerna trycker i olika konstgrafiska tekniker och emalj. Vill du ansöka om medlemskap, sker intag, en gång per år. Du ansöker med 5 arbetsprover i tryckteknik, cv och beskrivnig om dig, max en A4. Efter beslut betalas inträdesavgift, medlemsavgift & föreningsavgift.