Kontakt

Adress:
Gävle Konstgrafiker
Tredje Tvärgatan 3
802 84 Gävle

Lokalen är möjlig att besöka för personer som använder gånghjälpmedel eller rullstol

Mail: gavlekonstgrafiker@gmail.com

Gävle Konstgrafiker är en förening som drivs med en styrelse.

Ordförande: Björn Sundell
Sekreterare: Nicklas Westin
Kassör: Jordi Bota
Ledamot: Eddie Mejia
Ledamot: Evelin Wengelå

Plusgiro nr: 57 31 28-6

Vill du ansöka om medlemskap i GKG? Så här gör du

Vi har ett galleri i verkstaden där vi arrangerar två utställningar per år. På våren en medlemsutställning och på hösten en inbjuden konstnär.

GKG ritning galleriet >>>

GKG´s FB sida