Bodil Lennartsson

Gävle 
Tel. 070-3435081 Mail: bodil.konst@gmail.com

Medlem i Gävle konstgrafiker sedan 2006. Jag har haft 13 separat utställning och har deltagit i ett stort antal samlingsutställning.

Titel: Frammarschen 
Pris (inramad) 2500 kr
mjukgrundsetsning på kopparplåt 

Titel: Öga mot öga 
Pris(inramad) 2400 kr
mjukgrundsetsning på kopparplåt