Karin Nordin

född 1958
Mail: karinnordin8@gmail.com
Mobil:  073–9258285

”Beskådat ägg”,
torrnål/akvatintetsning
1700: –

Linoliumtryck från 1999, konstskolan i Gävle