Historik

Gävle Konstgrafiker är en kollektivägd verkstad som är ansluten till KKV (Konstnärernas Kollektiv Verkstad, i Sverige). Föreningen bildades 1960. Och är Sveriges äldsta grafiska förening!

I verkstaden finns arbetsstationer för olika trycktekniker, t ex koppar grafik, linoleum, screentryck och emalj. Vi har i anslutning till verkstaden en utställningslokal och ett övernattningsrum för gästande konstnärer. I huvudsak bedriver medlemmarna egen konstnärlig verksamhet i lokalerna.

Den första verkstaden erbjöds av Gävle kommun i Folkets hus, Västra Islandsgatan 8. I januari 1961 höll grafikern Birger Forsberg en kurs om grafiska tekniker samt om press och syrors användning. De som deltog i kursen och bildade föreningen var: Hugo Wickman, Juho Suni, Olle Lundgren, Folke Pettersson, Karl-Gustav Holmqvist, Maija Ponsi-Pettinen, Åke Holst Ester Zetterberg, Berit Ternell, Hans Lundqvist, Sven-Olow Olsson, May Östberg, Bengt Eklund, Nils Söderberg, Ejva Damm, Jarl Wickman, Ecke Zander, Lars Givell, Jon Öhman, Nils-Göran Hökby och T F Löfstedt. För att säkra ekonomin bildades en stödförening med stödmedlemmar max 100 personer, vilka var och en erbjöds ett ”Årets blad”. Innan den verksamheten kom igång gick ett par bekymmersamma år, som klarades genom att erbjuda olika företag och
konstföreningar ett grafiska tryck.Första utställningen hölls på Gävle museum, då nitton grafiker deltog med 139 blad. En välvillig press talade om ”en mycket glädjande tilldragelse i vår stad”. (Kulturredaktören Nils-Göran Hökby, kåsören och tecknaren Staffan Lindén och redaktören/ lutsångaren Jacob Branting medverkade).

© Gävle Konstgrafiker 2024