2004 Nancy Heino-Nordin

Någonstans i mitt undermedvetna kopplades olika företeelser samman till ett uttryck som blev en blandning av myt och saga.
Men en bild kan liksom en slipad sten ha många bottnar och hos åskådaren är tanken fri.

Titel: På herdemarch”
Tryckteknik: Flatbitning/ Torrnål
Pris: 600:-