Kontakt

Adress:
Gävle Konstgrafiker
Tredje Tvärgatan 3
802 84 Gävle

Mail: gavlekonstgrafiker@gmail.com

Plusgiro nr: 57 31 28-6

Vill du som aktiv konstnär ansöka om medlemskap i GKG? Så här gör du

Tidsbokade besök via mail, tack. Lokalen är möjlig att besöka för personer som använder gånghjälpmedel eller rullstol.

Vi har ett galleri i verkstaden där vi tillsammans arrangerar utställningar. Vår ritning över galleriet >>>

GKG´s FB sida