2019.02.17. Torsdagsgruppen

Vill du lära dig olika trycktekniker så får du lärarledd hjälp på torsdagskvällar av Jori Bota. Kontakta honom för prisuppgifter. Varmt Välkomna!